Trang chủ ANDROID TV BOX WECHIP Wechip T95Z Plus Android 6.0 RAM 2GB ROM 16GB
View cart “HIMEDIA Q5 PRO , 3D – 4K” đã được thêm vào giỏ hàng.

Wechip T95Z Plus Android 6.0 RAM 2GB ROM 16GB

2,590,000

Mô tả

Android TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow  Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv box

Android TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv boxAndroid TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv boxAndroid TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv boxAndroid TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv boxAndroid TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv boxAndroid TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv boxAndroid TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv boxAndroid TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv boxAndroid TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv boxAndroid TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv box

 

Android TV Box Amlogic S912 Octa Core Android 6.0 Marshmallow Dual WiFi 2.4GHz 4gb ram 64gb rom android tv box